"Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba..."    Danuta Siedzikówna "Inka"

Konstytucja RP

Aktualna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (ostatnia aktualizacja: 07-01-2015 r.) z dnia 2 kwietnia 1997 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl), tekst jednolity. Konstytucja RP składa się z preambuły i 13 głównych rozdziałów (w tym z 243 artykułów). Porozmawiaj nie tylko o Konstytucji RP na forum. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Rzeczpospolita (art. 1-29)
 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
 3. Źródła prawa (art. 87-94)
 4. Sejm i senat (art. 95)
 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126-145)
 6. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 146-162)
 7. Samorząd terytorialny (art. 163-172)
 8. Sądy i Trybunały (art. 173-174)
 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 10. Finanse publiczne (art. 216-227)
 11. Stany nadzwyczajne (art. 228-234)
 12. Zmiana konstytucji (art. 235)
 13. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 236-243)