Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30−86)

r e k l a m a