Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30−86)

r e k l a m a